ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผ่นอะโวกาโดสำหรับห่อแหนมเนือง โดยวิธีเฉพาะเจง วงเงินงบประมาณ 70,200.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผ่นอะโวกาโดสำหรับห่อแหนมเนือง โดยวิธีเฉพาะเจง

ได้แก่ นางสาวหทัยทิพย์  ร้องคำ    เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 13/07/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2