ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

292 หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรสาร0 55 009 534
อีเมล์ipc2@dip.go.th

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ