ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ พัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสมาร์ท ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 95,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ พัฒนากระบวนการตามมาตรฐานสมาร์ท ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายญาณเดช  ศิรินุกูลชร   เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 19/07/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2