ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) จ.พิษณุโลก ๖,๗ พ.ค. ๖๔ (วิสาหกิจชุมชนมังกรทอง) วงเงินงบประมาณ 14,400.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) จ.พิษณุโลก ๖,๗ พ.ค. ๖๔ (วิสาหกิจชุมชนมังกรทอง) ตามเอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 30/04/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2