ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นห้องประชุมการะเวก ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วงเงินงบประมาณ 104,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นห้องประชุมการะเวก ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ได้แก่ บริษัท อรุณดิษย์ เอ็นจิเนีย จำกัด  เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 21/04/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2