ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จ.พิษณุโลก ๑๙ เม.ย.๖๔ (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม) ๒๐ เม.ย.๖๔ (วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง Net herbal ) ๒๑ เม.ย.๖๔ (วิสาหกิจชุมชนไทยอินคาท่าตาล) วงเงินงบประมาณ 21,600.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จ.พิษณุโลก ๑๙ เม.ย.๖๔ (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม)  ๒๐ เม.ย.๖๔  (วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง Net herbal ) ๒๑ เม.ย.๖๔ (วิสาหกิจชุมชนไทยอินคาท่าตาล) เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 09/04/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2