ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.เพชรบูรณ์ ๘ เม.ย. ๖๔ (บจก.ศรีแก้วหล่มเก่า) จ.อุตรดิตถ์ ๙ เม.ย ๖๔ (หจก.ชั้นสุพัฒน์) วงเงินงบประมาณ 14,400.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.เพชรบูรณ์ ๘ เม.ย. ๖๔ (บจก.ศรีแก้วหล่มเก่า) จ.อุตรดิตถ์ ๙ เม.ย ๖๔  (หจก.ชั้นสุพัฒน์) เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 05/04/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2