ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 24,250.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาจ้าง ๒ เดือน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แก่ นายพีรวัส  ทองอ่วม

เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 09/04/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2