ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 8,487.50 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระยะเวลาเช่า ๒ เดือน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  ผู้ชนะการเสนอราคาได้แ่ก่

บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด     เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 09/04/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2