ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 6,250.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวรอกรุ๊ป 2499   เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 26/11/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2