ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน) วงเงินงบประมาณ 45,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน)  ได้แก่ นายคิรายุ  อภิมา   เอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 30/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2