ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการฯ

วันที่เผยแพร่ : 27/05/2021 | เผยแพร่โดย : rarai

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

เอกสารแนบ

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ