ศภ. 2 กสอ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

วันที่เผยแพร่ : 23/07/2021 | เผยแพร่โดย : pongpipat

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
(นายสุรพล ปลื้อใจ)
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค (นายทานทัต ยมเกิด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (นางสาวสิริรักษ์ ชูเชิด) ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้ และขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ จ.พิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ