ศภ.2 ลงพื้นพัฒนาเครือข่าย RISMEP พื้นที่ อุตรดิตถ์

วันที่เผยแพร่ : 24/06/2021 | เผยแพร่โดย : pongpipat

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 น.ส.สุนีย์ แก้วสมสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสร้างการรับรู้ในพื้นที่ด้วยการให้บริการร่วมกันของเครือข่าย (จังหวัดอุตรดิตถ์) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) โดยร่วมวินิจฉัยข้อมูลและปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สถานประกอบการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. สวนมะเขือเทศปลอดสารพิษ ONA Healthy ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและผลไม้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 3. ร้านม่อนลับแล ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 ณ สถานประกอบการพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ