ศภ.2 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการ พิษณุโลกและสุโขทัย

วันที่เผยแพร่ : 24/06/2021 | เผยแพร่โดย : pongpipat

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 โดยกลุ่มงานบริการธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก กิจกรรมบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น
ภายใต้โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME (SSRC) ในด้านกระบวนการผลิตและการตลาด จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นมโพด (NOM POD) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2.ฟาร์มปูนาชญาดา ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงปูนาออร์แกนิก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ