ศภ.2 ให้การต้อนรับและนำสรุปข้อมูลกรอบภารกิจของหน่วยงาน พร้อมนำเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ แก่คณะ สสว.

วันที่เผยแพร่ : 02/04/2021 | เผยแพร่โดย : pongpipat

  • c
  • c

วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 นำโดยนายทานทัต ยมเกิด ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค รักษาราชการแทน ผอ.ศภ.2 กสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการเข้าดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ SMEs ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง โดยศูนย์ฯ ได้นำเสนอกรอบภารกิจการดำเนินงาน การหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน พร้อมนำคณะฯ เยี่ยมชมการบริการของศูนย์ฯ อาทิเช่น SSRC, ITC - Pilot Plant และ Design Center ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ