ศภ.2 กสอ. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการและรับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ จ.สุโขทัย

วันที่เผยแพร่ : 31/03/2021 | เผยแพร่โดย : pongpipat

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวสุนีย์ แก้วสมสี ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมละผู้ประกอบการศูนย์ส่งเสริม่อุตสาหกรรมภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการและรับฟังปัญหาและความต้องการการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ