ศภ.2 กสอ. ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่เผยแพร่ : 25/03/2021 | เผยแพร่โดย : pongpipat

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบมิติใหม่
โดยมีนายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์ ประธานผู้ก่อตั้ง/กรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม ณ ห้องประชุมช้องนาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ