เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 เข้าร่วมกิจกรรม “สุโขทัยพัสตร์งานศิลปะสร้างสรรค์ผ้าลายอย่างสังคโลก”ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่เผยแพร่ : 30/11/2020 | เผยแพร่โดย : rarai

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 เข้าร่วมกิจกรรม “สุโขทัยพัสตร์งานศิลปะสร้างสรรค์ผ้าลายอย่างสังคโลก”ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ท่านวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธานในพิธี ในงานมีนิทรรศการผ้าลายอย่าง ผ้าโบราณ ผ้าอาเซียน และ นิทรรศการงานหัตถศิลป์ สุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ