ศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรมภาคที่ 2 จ. พิษณุโลก จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมการลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ถอดรหัส อัตลักษณ์ วิถีถิ่นสุโขทัย : Sukhothai Brand” จ.สุโขทัย

วันที่เผยแพร่ : 25/11/2020 | เผยแพร่โดย : rarai

24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมอุตสหกรรมภาคที่ 2 จ. พิษณุโลก จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมการลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ถอดรหัส อัตลักษณ์ วิถีถิ่นสุโขทัย : Sukhothai Brand” โดยได้ชี้แจงแผนการจัดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะกับหน่วยร่วมภาคีเครือข่ายฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 หน่วยงาน 

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ