ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม "กาแฟยามบ่าย By DIProm” ณ จ.อุตรดิตถ์

วันที่เผยแพร่ : 18/11/2020 | เผยแพร่โดย : rarai

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “กาแฟยามบ่าย by DIProm” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะกับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรของหน่วยงานในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ ศูนย์ฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการประกอบการ ในปี พ.ศ. 2564 กิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 10 หน่วยงาน และ ผู้ประกอบการ ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถเข้าติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้ ตาม e-Book https://bit.ly/ipc2serv64 ที่แนบ หรือทางเพจ https://www.facebook.com/ipc2.dip

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ