ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมการจัดสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอง เงินลายโบราณ และผ้าไทย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562

วันที่เผยแพร่ : 30/10/2019 | เผยแพร่โดย : pongpipat

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวิตรี ทาจ๋อย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม
ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เข้าร่วมประชุมการจัดสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอง เงินลายโบราณ และผ้าไทย งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการการออกบูธจัดนิทรรศการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทอง เงินลายโบราณ และผ้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นางสายชล การีพจน์ เป็นประธานในการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ