จนท.ศภ.2 กสอ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ SSRC และการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB" ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

วันที่เผยแพร่ : 18/01/2019 | เผยแพร่โดย : ipc2admin

จนท.ศภ.2 กสอ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ SSRC และการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB" ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ