จนท.ศภ.2 กสอ. ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ม.3 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันที่เผยแพร่ : 26/11/2018 | เผยแพร่โดย : ipc2admin

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จนท.ศภ.2 กสอ. โดยกลุ่มงาน กบ.ศภ.2 ภายใต้โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) เข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมและเยี่ยมเยียนจุดให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ม.3 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ