จนท. ศภ.2 กสอ. เข้าติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาหารแปรรูป) พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่เผยแพร่ : 29/06/2018 | เผยแพร่โดย : ipc2webmaster

นางสาวิตรี ทาจ๋อย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศภ.2 กสอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาหารแปรรูป) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 เครือข่าย (10 กิจการ) พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ