ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสถานประกอบการ สมัครร่วมอบรมเพื่อเตรียมการ สู่การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ วันที่ 16-17 ธ.ค.63 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

วันที่เผยแพร่ : 27/11/2020 | เผยแพร่โดย : rarai

????????ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสถานประกอบการ สมัครร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเตรียมการ.. สู่การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
???? สามารถสมัครผ่านออนไลน์ สแกน QR code หรือ https://rb.gy/kyt59y  ฟรี !!!

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ