ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบ OTOP ร่วมกิจกรรม เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

วันที่เผยแพร่ : 10/11/2020 | เผยแพร่โดย : rarai

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบ OTOP สาขาเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐพัชร์ ยางงาม โทร 092 273 8145

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ