ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ร่วมกิจกรรมส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์

วันที่เผยแพร่ : 10/11/2020 | เผยแพร่โดย : rarai

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สาขาเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้ในเชิงพาณิชย์
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพฤกษา ยาพรม โทร 085 620 2303

ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ