ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านการเพิ่มผลิตภาพเครือข่าย (Productivity activity) กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้แห่งขุนเขา จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ 80,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านการเพิ่มผลิตภาพเครือข่าย (Productivity activity) กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้แห่งขุนเขา จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารแนบ

ลงเมื่อวันที่ 13/07/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2