You are here: หน้าหลัก


Thai English


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก (ศภ.2 กสอ.) ยินดีต้อนรับ

 

 รู้จักเรา ศภ.2 กสอ. Minimize
 
 พื้นที่ความรับผิดชอบ Minimize
 
 บริการของเรา Minimize
 
 ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง Minimize
 
 ลิงค์เว็บไซต์ Minimize
 
 IPC2 Event Minimize
 


 


 

 
 Documents Minimize
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
 
 ข่าวศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 Minimize
 
 ข่าว Feeds ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 Minimize
 
 ข่าวกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 Minimize

   

  รสอ.ประสงค์ นิลบรรจง เข้าเยี่ยมชมบริษัท พี อี เทคนิค จำกัด ซึ่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีกรรมการผู้จัดการ และเป็นที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ วันที่ 18 สค 58 เวลา 13:00 น.
  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 2 พากลุ่ม Cluster ทอง เงิน สุโขทัย เข้าพบ นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการเชื่อยมโยงเครือข่ายและกิจกรรมกลุ่มสรุปผลการดำเนินการ   วันที่ 25 ก.พ.58  จ. กรุงเทพมหานคร
  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ยินดีตอนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(นายประสงค์ นิลบรรจง)ได้มาตรวจเยี่ยมชมห้องจัดแสดงสินค้าและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมถาคที่ 2 จ.พิษณุโลก วันที่ 17 ส.ค.58
 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 2 จ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการผลิตเชื่อมโยงสู่ AEC (เพิ่มเติม)การหาผลกำไรจากในองค์กร ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.58   จ.ตาก ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 30 ราย

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก จัดอบรมพัฒนาสถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพการผลิตกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป บ.ปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 28-30 มค.58

 

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 โดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ร่วมเปิดงาน PSRU BOOK FAIR ประจำปี 2558 และการออกบู้ทแสดงสินค้า ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558 ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

   
 
 ผลิตภัณฑ์แนะนำ Minimize ชื่อสินค้า        : รับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 ประเภทสินค้า  : ผ้า/เครื่องแต่งกาย  
 ผู้ผลิต            : กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอ 
                       จังหวัดตาก

ขายปลีก          :    - 
ราคาขายส่ง     :     -
สถานที่จำหน่าย :  กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอ จังหวัดตาก 
คุณสามารถฯ ประธานกลุ่ม 085-8909807
             


 ชื่อสินค้า         : ชุดทอมือหมักโคลน  
 ประเภทสินค้า  : ผ้า/เครื่องแต่งกาย  
 ผู้ผลิต            : หมู่บ้าน นาต้นจั่น 
                       กลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น  
 ราคาขายปลีก  :  -  บาท 
 ราคาขายส่ง    :  -   บาท 
 สถานที่จำหน่าย : กลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น 111หมู่ 5
ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130  
                       
ติดต่อ คลิ๊ก
             
   

 ชื่อสินค้า         : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  
ประเภทสินค้า  : เครื่องปั้นดินเผา(งานไล้ลงสี)    
ผู้ผลิต            : หมู่บ้านทุ่งหลวง                         
 ราคาขายปลีก  :  -  บาท 
 ราคาขายส่ง    :   -  บาท
 สถานที่จำหน่าย : กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 เบอร์โทร 086- 9273391
                       

                             

         

 
 DNNArticleList Minimize
 
 โครงสร้าง Minimize

นายวัชรุน  จุ้ยจำลอง

ผู้อำนวยการ

             

                      ส่วนธุรกิจอุตสาหกรรม

 

              

                     ส่วนบริหารยุทธศาสตร์

 

             

               ส่วนพัฒนาระบสนับสนุนอุตสาหกรรม

         

              

                       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 

 
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

Submit Survey  View Results

 

 คู่มือ Minimize